Ta pravila urejajo splošne pogoje uporabe tega spletnega mesta. Uporabo spletne strani ter vseh podstrani (brskanje po strani, odpiranje povezav, branje vsebine) štejemo kot soglasje, s katerim uporabnik potrjuje, da je s pogoji seznanjen, da ta dokument v vsakokratni veljavni različici v celoti sprejema, določila dokumenta pa ga posledično tudi zavezujejo. Če se uporabnik spletne strani z napisanimi splošnimi pogoji ne strinja, naj takoj preneha uporabljati spletno mesto.

Vsa navedena določila Splošnih pogojev uporabe veljajo za vse uporabnike enakovredno, razen če je v splošnih pogojih navedeno drugače (glej: oddelek starostne omejitve). Vsebina spletnega mesta je uporabniku dosegljiva 365 dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru višje sile, dostop pa je lahko moten tudi zaradi potreb vzdrževanja in zamenjave opreme (npr. strežnikov). Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do sprememb na strani, ali do začasne, oz. trajne onemogočitve spletne strani in podstrani, brez predhodnega obvestila.

Splošni pogoji uporabe se v skladu z trenutno veljavno zakonodajo redno dopolnjujejo. Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporaba spletnega mesta. O spremembi uporabnika ne bo posebej obveščal, vsaka posodobitev ima naveden datum na na dnu podstrani, kjer so navedeni Splošni pogoji uporabe. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj zapustiti spletno mesto.

Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije ter vse določbe ter predpisi v zvezi z uporabo spletnega mesta. Za reševanje sporov in nesporazumov v zvezi z spletnim mestom, pri čemer so bile že izčrpane možnosti zunajsodnega dogovora, je pristojno sodišče v Ljubljani. Če je določen predpis pogojev uporabe neveljaven, ga nadomesti nov, veljaven predpis, preostali del pa ostane v veljavi v nespremenjeni obliki.

Lastnik spletnega mesta lahko v primeru nespoštovanja pogojev uprabe proti kršitelju poda enega izmed ukrepov:

  • Opozorilo o nespoštovanju Splošnih pogojev uporabe, s poslanim elektronskim sporočilom.
  • Blokada IP naslova, iz katerega je do kršitve prišlo, in v primeru hude kršitve.
  • Posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, pristojnim organom.

Vsebine na spletni strani

Vse informacije, podane na spletni strani, so informativne narave. Prispevki, članki, besedila in druge vsebine (v nadaljevanju: vsebine) objavljene na dotičnem spletnem mestu so nastale z namenom podati uporabniku spletne strani široko paleto domačih in tujih novic, nasvetov ter kopico drugih zanimivih vsebin. Lastnik spletnega mesta ne prevzema nobene odgovornosti za vsebinske napake in za točnost objavljenih podatkov. Vsebina spletne strani lahko torej vsebujejo netočnosti, slovnične in tiskarske napake, odgovornost lastnika spletnega mesta zanje pa se izrecno izključuje. Nasveti in ostala vsebina spletnega mesta so vezani na datum objave, zato uporabniku svetujemo, da preveri, ali so informacije glede na pretekel datum še aktualne.

Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lastnika spletne strani odvezujete kakršnekoli odgovornosti za izgubo, škodo ali nevšečnosti, ki jih lahko utrpite zaradi uporabe spletne strani (npr. ljubezenske težave zaradi upoštevanja nasvetov določenega članka).

Starostna omejitev

Uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost.

Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, morda niso primerne za osebe, mlajše od 18 let. Uporabnik spletnega mesta se zato zavezuje, da do vsebin ne bo dostopal, če teh pogojev ne izpolnjuje, razen, če ima dovoljenje starša ali skrbnika, pri čemer slednji nosijo vse posledice dejanj mladoletnika. Z vstopom na spletno stran obiskovalec nosi vse pravne posledice svojih ravnanj.

Komentiranje vsebine

Vsebino, oziroma članke na spletni strani je mogoče komentirati, lastnik spletnega mesta pa si pridržuje pravico, da neprimerne in žaljive komentarje odstrani, oziroma jih ne prikaže. Lastnik prav tako opozarja morebitne komentatorje, da bo v primeru komentarja, ki krši Ustavo Republike Slovenije in njene zakone, avtorja prijavil pristojnim organom tako, da bo predal IP naslov uporabnika. Lastnik bo prav tako izbrisal komentarje, ki formalno ne bojo kršili predpisov, a bodo vseeno neprimerni (vulgarni, seksistični in žaljivi komentarji).

Avtorske pravice

Prispevki, članki, besedila in druge vsebine (v nadaljevanju: vsebine) objavljene na spletnem mestu so nastale z namenom podati uporabniku spletne strani zanimive, zabavne in koristne vsebine. Lastnik spletne strani si zato pridržuje pravico do dodajanja, spreminjanja in odstranitve vsebin brez kakršnegakoli predhodnega obvestila.

Vsa vsebina spletnega mesta (logotip, fotografije, slike, besedila) je v zasebni lasti in je predmet pravic intelektualne lastnine, pri čemer ima obiskovalec spletnega mesta le pravico do dostopa. Uporabniku je dovoljeno, da v primeru citiranja vsebine, naredi povezavo do članka na spletnem mestu, v kolikor pa povezava ni mogoča, pa je uporabnik primoran navesti vir. Povezave, oz. vira pa ni dovoljeno navesti na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

V kolikor ni pri posamezni vsebini drugače določeno, uporabniki spletne strani brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin na spletnem mestu. Prav tako se uporabnik ob uporabi spletne strani strinja, da ne bo, razen če je določeno drugače, v objavo posredoval vsebin, zaradi katerih bi lahko bile prizadete pravice tretjih oseb.

Uporabnik, ki bo kršil pravice intelektualne lastnine lastnika spletnega mesta s posredovanjem vsebine, reprodukcijo vsebine, objavo povezave na nezakoniti ali nemoralni spletni strani in drugimi kršitvami določenimi zgoraj, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki jo bo s tem povzročil lastniku spletnega mesta.